نام فارسی قطعه: سر اگزوز

نام انگلیسی قطعه: BAFFLE SUB ASSY, EXHAUST TAIL PIPE


شماره فنی: 1740874080

کد قطعه: 17408-74080

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020