نام فارسی قطعه: انبار اگزوز انتهایی

نام انگلیسی قطعه: PIPE ASSY, EXHAUST, TAIL


شماره فنی: 1743050270

کد قطعه: 17430-50270

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020