نام فارسی قطعه: منجید اگزوز

نام انگلیسی قطعه: SUPPORT, EXHAUST PIPE, NO.5


شماره فنی: 1756511160

کد قطعه: 17565-11160

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020