نام فارسی قطعه: مجموعه هواکش کامل

نام انگلیسی قطعه: CLEANER ASSY, AIR


شماره فنی: 1770050300

کد قطعه: 17700-50300

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020