نام فارسی قطعه: قاب هواکش

نام انگلیسی قطعه: CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER


شماره فنی: 1770550200

کد قطعه: 17705-50200

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020