نام فارسی قطعه: مجموعه کویل و شمع موتور

نام انگلیسی قطعه: IGNITION COIL & SPARK PLUG


شماره فنی: 1901

کد قطعه:

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV