نام فارسی قطعه: سنسور

نام انگلیسی قطعه: METER SUB-ASSY, INTAKE AIR FLOW


شماره فنی: 2220437010

کد قطعه: 22204-37010

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 2220428010
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-AEPDKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020