نام انگلیسی قطعه: GASKET, THROTTLE BODY, NO.2


شماره فنی: 2227350020

کد قطعه: 22273-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020