نام فارسی قطعه: انژکتور سوخت

نام انگلیسی قطعه: INJECTOR ASSY, FUEL


شماره فنی: 2320950050

کد قطعه: 23209-50050

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020