نام فارسی قطعه: اورینگ انژکتور

نام انگلیسی قطعه: INSULATOR, INJECTOR VIBRATION


شماره فنی: 2329120010

کد قطعه: 23291-20010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020