نام فارسی کد فنی قطعه: دهنه ورودی هوا

نام انگلیسی کد فنی قطعه: VENTURI

کد فنی قطعه VENTURI VENTURI خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین VENTURI کد فنی قطعه VENTURI ماشین کد فنی قطعه VENTURI VENTURI خرید قطعه ماشین VENTURI خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 2606

کد قطعه:

سفارش از واتس آپ

سفارش با تماس

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV

whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer