نام فارسی قطعه: دهنه ورودی هوا

نام انگلیسی قطعه: VENTURI


شماره فنی: 2606

کد قطعه:

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020