نام فارسی قطعه: جا ذغالی دینام

نام انگلیسی قطعه: HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH


شماره فنی: 2737020130

کد قطعه: 27370-20130

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020