نام فارسی قطعه: جا ذغالی

نام انگلیسی قطعه: FRAME ASSY, STARTER COMMUTATOR END


شماره فنی: 2813050050

کد قطعه: 28130-50050

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020