نام انگلیسی قطعه: CAP, BLEEDER PLUG(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 3147848020

کد قطعه: 31478-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020