نام انگلیسی قطعه: ROTOR, CRANKSHAFT ANGLE SENSOR


شماره فنی: 3211834010

کد قطعه: 32118-34010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020