نام انگلیسی قطعه: TUBE, OIL COOLER OUTLET, NO.1


شماره فنی: 3292230A20

کد قطعه: 32922-30A20

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020