نام انگلیسی قطعه: CLAMP, AUTOMATIC TRANSMISSION OIL COOLER TUBE


شماره فنی: 3292330240

کد قطعه: 32923-30240

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020