نام انگلیسی قطعه: CLAMP, OIL COOLER TUBE, NO.2


شماره فنی: 3292430310

کد قطعه: 32924-30310

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV