نام انگلیسی قطعه: CUSHION, OIL COOLER TUBE(ATM)


شماره فنی: 3292630020

کد قطعه: 32926-30020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020