نام انگلیسی قطعه: HOSE, TRANSMISSION OIL COOLER, NO.1


شماره فنی: 3294333201

کد قطعه: 32943-33201

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3294333200

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV