نام انگلیسی قطعه: FLOOR SHIFT ASSY, TRANSMISSION


شماره فنی: 3355030B00

کد قطعه: 33550-30B00

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020