نام انگلیسی قطعه: UNIT ASSY, SHIFT LOCK CONTROL


شماره فنی: 3356048120

کد قطعه: 33560-48120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020