نام انگلیسی قطعه: LEVER ASSY, SHIFT, LOWER


شماره فنی: 3356048380

کد قطعه: 33560-48380

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020