نام فارسی قطعه: واشر صافی گیربکس

نام انگلیسی قطعه: GASKET, AUTOMATIC TRANSAXLE OIL PAN


شماره فنی: 3516821020

کد قطعه: 35168-21020

قیمت: 2,109,950 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 2,109,950 ریال