نام فارسی قطعه: واشر صافی گیربکس

نام انگلیسی قطعه: GASKET, AUTOMATIC TRANSMISSION OIL PAN


شماره فنی: 3516822020

کد قطعه: 35168-22020

قیمت: 2,762,900 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 2,762,900 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020