نام انگلیسی قطعه: PLATE, SOLENOID LOCK


شماره فنی: 3528550020

کد قطعه: 35285-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020