نام انگلیسی قطعه: BODY SUB-ASSY, FRONT OIL PUMP


شماره فنی: 3530150031

کد قطعه: 35301-50031

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3530150030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020