نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, STATOR


شماره فنی: 3537050041

کد قطعه: 35370-50041

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3537050040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020