نام انگلیسی قطعه: BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE


شماره فنی: 3541050121

کد قطعه: 35410-50121

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3541050120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020