نام انگلیسی قطعه: ROD SUB-ASSY, PARKING LOCK


شماره فنی: 3550150010

کد قطعه: 35501-50010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV