نام انگلیسی قطعه: LEVER SUB-ASSY, MANUAL VALVE


شماره فنی: 3550550030

کد قطعه: 35505-50030

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3550553030
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020