نام انگلیسی قطعه: SPRING SUB-ASSY, 2ND BRAKE PISTON RETURN


شماره فنی: 3560850030

کد قطعه: 35608-50030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020