نام انگلیسی قطعه: PISTON, FORWARD CLUTCH


شماره فنی: 3561250030

کد قطعه: 35612-50030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020