نام انگلیسی قطعه: PISTON, STATOR SHAFT


شماره فنی: 3562150020

کد قطعه: 35621-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020