نام فارسی قطعه: دیسک کلاچ جلو گیربکس

نام انگلیسی قطعه: DISC, CLUTCH (FOR FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH)


شماره فنی: 3563350020

کد قطعه: 35633-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020