نام انگلیسی قطعه: PISTON, DIRECT CLUTCH


شماره فنی: 3565250010

کد قطعه: 35652-50010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020