نام انگلیسی قطعه: DISC, CLUTCH, NO.3 (FOR OVERDRIVE)


شماره فنی: 3567750071

کد قطعه: 35677-50071

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3567750070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020