نام انگلیسی قطعه: DISC, BRAKE, NO.1


شماره فنی: 3568150031

کد قطعه: 35681-50031

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3568150030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV