نام انگلیسی قطعه: DISC, BRAKE, NO.2


شماره فنی: 3568230030

کد قطعه: 35682-30030

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3568250020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020