نام انگلیسی قطعه: GEAR ASSY, FRONT PLANETARY


شماره فنی: 3572028070

کد قطعه: 35720-28070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020