نام انگلیسی قطعه: WIRE SUB-ASSY, INDICATOR LAMP


شماره فنی: 3590648110

کد قطعه: 35906-48110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020