نام انگلیسی قطعه: RETAINER SUB-ASSY, TRANSFER RH BEARING


شماره فنی: 3610248010

کد قطعه: 36102-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020