نام انگلیسی قطعه: COVER SUB-ASSY, TRANSFER CASE


شماره فنی: 3610248030

کد قطعه: 36102-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020