نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, PROPELLER W/CENTER BEARING


شماره فنی: 3710048020

کد قطعه: 37100-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020