نام فارسی قطعه: دیفرانسیل عقب

نام انگلیسی قطعه: CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, REAR


شماره فنی: 4111018021

کد قطعه: 41110-18021

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4111018020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7