نام فارسی قطعه: دیفرانسیل عقب

نام انگلیسی قطعه: CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, REAR


شماره فنی: 4111050261

کد قطعه: 41110-50261

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4111050262
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020