نام انگلیسی قطعه: CASE SUB-ASSY, REAR DIFFERENTIAL


شماره فنی: 4130148060

کد قطعه: 41301-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020