نام انگلیسی قطعه: CASE SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, NO.2


شماره فنی: 4130221010

کد قطعه: 41302-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020