نام انگلیسی قطعه: STOPPER, REAR DIFFERENTIAL MOUNT, LOWER


شماره فنی: 4165450030

کد قطعه: 41654-50030

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4165450031
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020