نام فارسی قطعه: سگدست عقب

نام انگلیسی قطعه: CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, RH


شماره فنی: 4230430110

کد قطعه: 42304-30110

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4230430090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV